Skip to main contenttools
werkgerichte zorg
bij reuma


inzicht verkrijgen in het werk van de patiënt

 • Screening reuma en werk  (voor een snelle indruk)
 • A4 met vragen – gebruikt in workshop met circa 80 verpleegkundigen (reumacongres, 2023)
 • Arbeidsanamnese reuma   (uitgebreidere monitoring over een periode)
 • Basisvragen vanuit Richtlijn RA en participatie in arbeid
 • Verdiepende vragen vanuit Richtlijn RA en participatie in arbeid
 • Werk en Wijzer – hulpmiddel bij doorverwijzing van werkende/werkzoekende patiënten
 • QuickScan beleid – in hoeverre is organisatie bezig met werk als behandeldoel


handelingsaanwijzingen voor werkgerichte aanpak:

 

gezondheid & arbeid materialen Maastricht UMC+ reumatologie

 


materiaal voor in het ziekenhuis

 • Korte brochure Werken met Reumatoïde Artritis? Neem het heft in eigen handen!
  Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via Pfizer
 • Poster Werken met Reumatoïde Artritis? Neem het heft in eigen handen!
  Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via Pfizer
 • Vragenlijst RA en werk Een korte vragenlijst als hulpmiddel voorafgaand aan het consult. De antwoorden kan de patiënt bespreken met de reumatoloog en de verpleegkundige

 

Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen