Skip to main content

De pilot Target@Work-reuma in 2014 en 2015 is mogelijk gemaakt met ondersteuning van:
AbbVie, B-MS, Pfizer, Roche en UCB.

Het vervolgproject Target@Work-reuma in 2016 en 2017 kreeg ondersteuning van AbbVie en Roche.


Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for work is een programma van het Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen