Skip to main content

richtlijn RA
en participatie in de arbeid

richtlijn

In 2012 is de richtlijn ‘Reumatoïde artritis en participatie in arbeid’ verschenen als addendum op de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling Reumatoïde Artritis’. De richtlijn is geschreven door en voor betrokken professionals en patiënten. In 2015 is deze richtlijn geactualiseerd en geautoriseerd. Het implementeren van de uitgangspunten van deze geactualiseerde richtlijn vormt de basis van Target@Work-reuma.

werkgerichte behandeling en begeleiding

De Richtlijn Reumatoïde artritis en participatie in arbeid (NVR-NVVG 2015) beschrijft het belang van arbeid, hoe in de reumatologie praktijk patiënten gescreend kunnen worden op (dreigend) verzuim en welke interventiemogelijkheden er zijn om verzuim te voorkomen en arbeidsparticipatie te verbeteren. De aanbevelingen zijn zo veel als mogelijk wetenschappelijk onderbouwd in het bijbehorende  verantwoordingsdocument.


patiëntenversie en samenvatting

Van de richtlijn is een patiëntenversie verschenen in brochurevorm, genaamd ‘Reuma en behoud van werk‘.
Binnen Target@Work-reuma is een samenvatting van de richtlijn gemaakt die in 7 slides de kernpunten weergeeft.

overige relevante richtlijnen

Generieke arbeidsmodule arbeidsparticipatie voor medisch specialistische richtlijnen
Deze richtlijn schept een kader voor hoe de medisch specialistische zorg aandacht kan geven aan arbeidsparticipatie

Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen