richtlijn RA
en participatie in de arbeid

richtlijn

In 2012 is de richtlijn 'Reumatoïde artritis en participatie in arbeid' verschenen als addendum op de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling Reumatoïde Artritis’. De richtlijn is geschreven door en voor betrokken professionals en patiënten. In 2015 is deze richtlijn geactualiseerd en geautoriseerd. Het implementeren van de uitgangspunten van deze geactualiseerde richtlijn vormt de basis van Target@Work-reuma.

werkgerichte behandeling en begeleiding

De Richtlijn Reumatoïde artritis en participatie in arbeid (NVR-NVVG 2015) beschrijft het belang van arbeid, hoe in de reumatologie praktijk patiënten gescreend kunnen worden op (dreigend) verzuim en welke interventiemogelijkheden er zijn om verzuim te voorkomen en arbeidsparticipatie te verbeteren. De aanbevelingen zijn zo veel als mogelijk wetenschappelijk onderbouwd in het bijbehorende  verantwoordingsdocument.


patiëntenversie en samenvatting

Van de richtlijn is een patiëntenversie verschenen in brochurevorm, genaamd ‘Reuma en behoud van werk‘.
Binnen Target@Work-reuma is een samenvatting van de richtlijn gemaakt die in 7 slides de kernpunten weergeeft.

Target@Work is een project van Fit for Work
Fit for work is een programma van Centrum Werk Gezondheid
 
De pilot Target@Work-reuma  in 2014 en 2015 is mogelijk gemaakt door AbbVie, B-MS, Pfizer, Roche en UCB
Het vervolg in 2016 en 2017 kreeg ondersteuning van AbbVie en Roche