Skip to main content


WERK ALS
BEHANDELDOEL

BIJ KANKER

werkbehoud bij kanker

Jaarlijks krijgen circa 45.000 mensen in de werkende leeftijd de diagnose kanker. Het is nog niet altijd vanzelfsprekend dat mensen die kanker krijgen, kunnen blijven werken: één op de tien mensen die kanker krijgt en werkt, verliest zijn baan. En 60% ervaart financiële gevolgen hiervan (Cijfers NFK, Doneer je ervaring 2019).

Vanuit de zorg kan gerichter aandacht zijn voor het werk van de patiënt. Zoals het bespreken van de gevolgen van de behandeling voor het werk van de patiënt. Circa 40% van de zorgprofessionals oncologie bespreekt dit soort werkzaken. Het vervult daarmee een duidelijke behoefte van de patiënt blijkt uit navraag: zo’n 87% van de kankerpatiënten is tevreden als er vanuit de zorg aandacht is voor hun werk (Cijfers NFK, Doneer je ervaring 2019).

werk als behandeldoel

Meer en meer krijgen oncologen en oncologieverpleegkundigen ook te maken met patiënten die vragen stellen over het werk. Veel patiënten willen graag kunnen blijven werken met kanker. Bekijk de video met oncoloog-internist Rhodé Bijlsma UMC Utrecht (3 min) die ingaat op aandacht voor werk vanuit de oncologiezorg.

Target@Work-onco 

Het project Target@Work-onco biedt medisch specialisten en verpleegkundigen praktische tools om aandacht voor werk onderdeel te laten zijn van de behandeling en begeleiding. Om daarmee invulling te geven aan werk als behandeldoel in de oncologiezorg.

In 2018-2020 is de werkwijze van Target@Work-onco uitgetest in 5 ziekenhuizen. Daaruit volgt dat deze praktische methode op een laagdrempelige manier kan bijdragen aan meer aandacht voor werk in de behandeling en begeleiding van oncologie patiënten. De praktische tips, tools en teamsessies dragen daar aan bij.

Lees meer over de werkwijze en resultaten van Target@Work-onco binnen 5 ziekenhuizen.

Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen