WERK ALS
BEHANDELDOEL

BIJ KANKER

werkbehoud bij kanker

Jaarlijks krijgen circa 45.000 mensen in de werkende leeftijd de diagnose kanker. Het is nog niet altijd vanzelfsprekend dat mensen die kanker krijgen, kunnen blijven werken: een kwart van de mensen die kanker krijgt en werkt, verliest zijn baan.

Vanuit de zorg kan gerichter aandacht zijn voor het werk van de patiënt. Zo krijgt 84% van de kankerpatiënten geen informatie over werk bij de diagnose, terwijl 65% van de patiënten dit wel belangrijk vindt (Cijfers NFK, 2015).

werk als behandeldoel

Meer en meer krijgen oncologen en oncologieverpleegkundigen te maken met patiënten die vragen stellen over het werk. Zoals welke gevolgen de behandeling heeft voor hun werk. Veel patiënten willen graag kunnen blijven werken met kanker. Bekijk de video met oncoloog-internist Rhodé Bijlsma UMC Utrecht (3 min) die ingaat op aandacht voor werk vanuit de oncologiezorg.

Target@Work-onco 

Het project Target@Work-onco biedt medisch specialisten en verpleegkundigen praktische tools om aandacht voor werk onderdeel te laten zijn van de behandeling en begeleiding. Om daarmee invulling te geven aan werk als behandeldoel in de oncologiezorg.

Daarnaast is er een aanbod met ondersteuning voor medische centra vanuit het project Target@Work-onco.
De ondersteuning bestaat uit onder meer teamsessies, een e-learning (geaccrediteerd), inzicht in mogelijkheden voor doorverwijzing en informatie voor patiënten over kanker en werk. Het project loopt in 2018 en 2019.

Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen