Skip to main content

Het project Target@Work-onco 2018-2019 kreeg ondersteuning van AbbVie en Pfizer.

Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for work is een programma van het Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen