Skip to main content

Werken en werkbehoud bij IBD

IBD is de afkorting voor Inflammatory Bowel Disease, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of microscopische colitis.

Bijna 25% van de werkende IBD-patiënten ervaart werkproblemen. Het gaat dan om zaken als vermoeidheid, pijnklachten maar ook onbegrip van collega’s en werkgever.

Bekijk hier videoverhaal (2 min) van Marc met ziekte van Crohn en zijn werkgever over werken met IBD

‘Kan ik blijven werken’ staat in de top-3 van onderwerpen waar mensen zich de meeste zorgen over maken op het moment dat ze de diagnose krijgen.

Een vraag die patiënten ook graag bespreken met hun zorgverleners. Want een behandeling kan gevolgen hebben voor het werk. En een op het eerste gezicht kleine aanpassing in het zorgtraject kan maken dat iemand aan het werk kan blijven.

Patiëntenorganisatie Crohn & Colitis NL onderstreept het belang van kunnen werken met IBD. En heeft vanuit de ervaringen van Centrum Werk Gezondheid gevraagd om tools te ontwikkelen voor patiënten en zorgverleners om werk in de spreekkamer bespreekbaar te maken.

Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen