Skip to main content


CENTRUM
WERK
GEZONDHEID

Stichting Centrum Werk Gezondheid coördineert Target@Work.
Heeft u vragen over Target@Work, dan kunt u contact opnemen met de programmamanagers:

U kunt ons ook een bericht sturen: info@centrumwerkgezondheid.nl

Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for work is een programma van het Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen