klankbordcommissie
Target@Work-onco

klankbordcommissie

Een klankbordcommissie bestaande uit patiëntvertegenwoordiging, oncologen, verpleegkundig specialisten oncologie, bedrijfs- en verzekeringsartsen, en onderzoekers geeft richting aan Target@Work-onco.

De leden van de klankbordcommissie zijn:

 • Dr. B. M.P. (Berthe) Aleman MD PhD Radiotherapeut oncoloog, Radiotherapie NKI-AVL

 • Drs. M. (Mirjam) van Belzen, Belangenbehartiger Kwaliteit van Leven, NFK – Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

 • Dr. R.M. (Rhodé) Bijlsma, internist-oncoloog, UMC Utrecht Cancer Center, Medische Oncologie

 • S. (Sophie) Bunskoek, verpleegkundig specialist, medische oncologie UMCG 

 • Drs. D. (Desiree) Dona, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie Radboudumc

 • Dr. S.F.A. (Saskia) Duijts, senior onderzoeker / programmaleider UMC Groningen en Amsterdam UMC

 • Drs. L. (Lineke) Maat, directeur Taal Doet Meer, sociaal ondernemer (ervaringsdeskundige)

 • Dr. E. (Eveliene) Manten-Horst, Kwartiermaker en Directeur Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Platform

 • Dr. P (Peter) van Muijen, verzekeringsarts UWV West-Brabant & Zeeland

 • Drs. C. (Cobi) Oostveen arbeidsgeneeskundige oncologie, BACO (zelfstandig werkend)

 • Dr. M. (Miranda) Velthuis, adviseur oncologische zorg IKNL 

 • Drs. T. (Tamara) Raaijmakers, programmamanager st. Centrum Werk Gezondheid

  Drs. P.C. (Paul) Baart, directeur st. Centrum Werk Gezondheid / voorzitter Fit for Work

   

Target@Work is een project van Fit for Work
Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid

Het project Target@Work-onco krijgt ondersteuning van AbbVie en Pfizer