richtlijnen
kanker en werk

richtlijnen

  • Medisch specialistische revalidatie bij oncologie. IKNL, 2017
    Met daarin onder meer het effect van ondersteuning, adviezen en (verpleegkundige) interventies op arbeid tijdens of na afloop van de in opzet curatieve behandelingen van kanker op deelname aan het arbeidsproces, kwaliteit van leven, zinvolle dagbesteding, vermoeidheid en cognitief functioneren
  • Zorgmodule arbeid. CBO, 2014
    De module is een hulpmiddel voor zorgverleners en mensen met een chronische aandoening om het functioneren in de werksituatie een duidelijke plaats te geven in het behandel- en begeleidingsplan


overige standaarden/richtlijnen

Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen