werk als
behandeldoel
bij reuma

werk een belangrijke maatschappelijke rol

Werk behoort tot de top drie van wat mensen belangrijk vinden in het leven, blijkt uit oratie van prof. dr. Annelies Boonen, hoogleraar reumatologie. Werk geeft voldoening en kan bijdragen aan een betere gezondheid. Toch is werkbehoud voor mensen met reuma niet vanzelfsprekend. Binnen twee jaar na diagnose heeft bijna een kwart van de reumapatiënten te maken met gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

 

Target@Work – werk als behandeldoel in de reumazorg

Niet kunnen werken door reuma kent ook een economische component. Zo becijferde TNO dat verlies van arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim door reuma jaarlijks 1,6 miljard euro bedraagt.

De reumazorg kan een duidelijke rol spelen bij behoud van werk. Zo stelt prof. dr. Mieke Hazes, hoogleraar reumatologie. Door aan te sluiten bij wat de patiënt wil met zijn of haar werk en de behandeling daarop af te stemmen.
Recent onderzoek van Marieke ter Wee, het zogenaamde COBRA-light onderzoek van VUmc, heeft aangetoond dat door bij de keuze van behandeling rekening te houden met werk van de patiënt, mensen  met reuma beter aan het werk kunnen blijven.

richtlijn RA en participatie in arbeid

Het werk kunnen behouden als reumapatiënt, dat was voor de NVR werkgroep Economische evaluatie de aanleiding om te starten met Target@Work-reuma. Met als aanleiding het implementeren van de uitgangspunten van de richtlijn Reumatoïde Artritis en participatie in de arbeid.

Target@Work-reuma biedt reumatologen, reumaverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere reumazorgprofessoinals praktische tools en ondersteuning om aandacht voor werk onderdeel te laten zijn van de behandeling en begeleiding.

Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen