TARGET@WORK
werk als
behandeldoel
in de zorg

Werkbehoud bij chronische aandoeningen

Werk is een belangrijke maatschappelijke rol. Veel patiënten willen deze rol zo goed en zo lang als mogelijk behouden. De overheid zet ook in op een samenleving waarin iedereen kan meedoen. In de vorm van betaald werk en vrijwilligerswerk.

Het Fit for Work programma is gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen. Met praktische ondersteuning van werkenden, werkgevers en zorgverleners in de vorm van tools. Aangevuld met politieke en maatschappelijke agendering van het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen.

 

Target@Work – werk als behandeldoel in de zorg

Binnen het Fit for Work programma is het project Target@Work – werk als behandeldoel. Waarmee we de werkende patiënt via de zorgprofessionals ondersteunen om zo goed en zo langs als mogelijk aan het werk te kunnen blijven.

Target@Work biedt zorgprofessionals praktische tools en ondersteuning om aandacht voor werk onderdeel te laten zijn van de behandeling en begeleiding.

Fit for Work biedt zorgprofessionals, werkgevers en werknemers tools op het gebied van chronische aandoeningen en werk. Daarnaast zijn er ziektespecifieke projecten:

Reuma Target@Work is in 2013 gestart met werk als behandeldoel in de reumatologie. Met de ontwikkeling van werkgerichte zorgtools en begeleiding van teams reumatologie in ziekenhuizen.

Kanker Target@Work-onco is een pilot die oncologen en verpleegkundigen tools, een e-learning en teambegeleiding binnen ziekenhuizen biedt om werkgericht te handelen. Het project loopt in 2018 en 2019.

Target@Work is een project van Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen