Skip to main content

Target@Work onco – korte verkenning

Target@Work-onco korte vragenlijst (5 min)

Jouw medisch centrum zet zich in voor aandacht voor het werk van de patiënt tijdens de behandeling en begeleiding.
Onder meer via deelname aan het project Target@Work-onco.
Dit project biedt zorgprofessionals oncologie handvatten om aandacht voor het werk van de patiënt te hebben.

Vanuit de organisatie ben je gevraagd om deze korte vragenlijst in te vullen (5 minuten).
Het is een eerste stap in dit project: nagaan in hoeverre aandacht voor werk een onderdeel is van de dagelijkse praktijk.

De antwoorden op de vragen op groepsniveau geven een snelle eerste indruk waar jouw afdelling/team zich bevindt op de schaal van minimaal tot uitstekend wat betreft de aandacht voor het werk van kankerpatiënten.

De uitkomsten bespreken we in een teamsessie.

Alvast bedankt voor het invullen!

[Chronoforms6 chronoform=”quickscan”]

 

 

Target@Work is een project van Fit for Work
Fit for work is een programma van Centrum Werk Gezondheid