Skip to main content

Werkbehoud bij chronische aandoeningen

Werk is een belangrijke maatschappelijke rol. Veel patiënten willen deze rol zo goed en zo lang als mogelijk behouden. De overheid zet ook in op een samenleving waarin iedereen kan meedoen. In de vorm van betaald werk en vrijwilligerswerk.

Het Fit for Work programma is gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen. Met praktische ondersteuning van werkenden, werkgevers en zorgverleners in de vorm van tools. Aangevuld met politieke en maatschappelijke agendering van het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen.

 

Target@Work – werk als behandeldoel in de zorg

Binnen het Fit for Work programma loopt de lijn Target@Work – werk als behandeldoel. Waarmee we de werkende patiënt via de zorgprofessionals ondersteunen om zo goed en zo langs als mogelijk aan het werk te kunnen blijven.

Target@Work biedt zorgprofessionals praktische tools en ondersteuning om aandacht voor werk onderdeel te laten zijn van de behandeling en begeleiding. In lijn met de generieke module arbeidsparticipatie voor medisch specialistische richtlijnen.

Fit for Work biedt werknemers, werkgevers en zorgverleners tools op het gebied van werkbehoud bij chronische aandoeningen. 

Daarnaast zijn er ziektespecifieke projecten:

Reuma Target@Work is in 2013 gestart met werk als behandeldoel in de reumatologie. Met de ontwikkeling van werkgerichte zorgtools en begeleiding van teams reumatologie in ziekenhuizen.

Kanker Target@Work-onco is een pilot die oncologen en verpleegkundigen tools, een e-learning en teambegeleiding binnen ziekenhuizen biedt om werkgericht te handelen.

IBD is een project gericht op de ontwikkeling van tools voor zorgverleners en patiënten om werk in de zorg bij chronische darmziekten bespreekbaar te maken.

Target@Work is een programmalijn binnen Fit for Work gericht op werk als behandeldoel in de zorg
Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen