werk als behandeldoel


Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn noemt Target@Work een goed voorbeeld van hoe aandacht voor werk er in de zorg uit kan zien tijdens het EU Congres ‘Langer actief door innovatie in zorg en beleid. Sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening’, van Fit for Work en SER 25 mei 2016. Bekijk hierboven de korte video (4 min). Voor meer informatie: bekijk de website Fit for Work met meer video’s, een kort verslag en een uitgebreid verslag.
De maatschappelijke kosten van arbeidsuitval bij reumatische aandoeningen zijn hoog. TNO becijferde dat dit ongeveer 16 miljard bedraagt door productieverlies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (Chorus, Schokker, 2011). Bij het voorkomen van arbeidsuitval spelen niet alleen de kosten een rol. Werk is voor veel mensen een belangrijke maatschappelijke rol. Werk biedt naast inkomen en financiële onafhankelijkheid, een structuur voor sociale contacten, een bron van zingeving, een wijze van zich kunnen ontwikkeling en draagt daarbij bij aan het welzijn. Veel mensen met reuma willen (blijven) werken.
Dit is de reden dat de werkgroep Economische Evaluaties van de NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie) het initiatief tot Target@Work heeft genomen. Met als doel de arbeidsparticipatie van reumapatiënten te optimaliseren door systematisch en onderbouwd aandacht te schenken aan het werk van de patiënt tijdens het klinisch behandeltraject.
Een websurvey om na te gaan hoe de beroepsgroep aankijkt tegen werk tot behandeldoel en wat daarvoor nodig is, vormde de start. De presentatie van de resultaten vond plaats tijdens het EULAR congres 2013: 98% van de reumatologen en 100% van de reumaverpleegkundigen vindt dat de reumatologische zorg aandacht aan werk hoort te besteden. De vraag is alleen: hoe doen we dit? Er is behoefte aan tools.
Dit vormt de basis voor Target@Work: het bieden van instrumentarium om gerichter en systematischer aandacht aan werk te besteden. Waarmee de uitgangspunten van de Richtlijn Reumatoïde Artritis en Participatie in arbeid (NVR/NVVG, 2015) vorm krijgen in de praktijk.
Target@Work maakt deel uit van het programma Fit for Work, gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening FitforWork_logo_2015  

Doel Target@Work

Target@Work is gericht op de implementatie van de uitgangspunten van de richtlijn Reumatoïde artritis en participatie in arbeid in de klinische praktijk, waarbij gekeken wordt naar:

- Werkbaarheid van de implementatie en de tools
- Effect op het streven van arbeid als behandeldoel
- Ervaringen van patiënten en zorgverleners