Target@Work onco – korte verkenning

Target@Work-onco

Vanuit uw organisatie bent u gevraagd om deze 12 korte vragen in te vullen. Uw medisch centrum doet mee aan de pilot Target@Work-onco.

Dit project is gericht op aandacht voor werk in de oncologiezorg. 
De antwoorden op de vragen op groepsniveau geven een snelle indruk waar uw organisatie zich bevindt op de schaal van minimaal tot uitstekend wat betreft de aandacht voor het werk van kankerpatiënten.

Alvast bedankt voor het invullen.

 

Paul Baart,
directeur Centrum Werk Gezondheid

Twaalf korte vragen vooraf

U en uw organisatie

Missie en visie

Processen

Opleiding en ontwikkeling

Behandeling en begeleiding

Patiënt informatie

Kwaliteitscriteria

Opmerkingen

Tot slot een veiligheidsvraag

 

Target@Work is een project van Fit for Work
Fit for work is een programma van Centrum Werk Gezondheid

Het project Target@Work-onco krijgt ondersteuning van AbbVie en Pfizer